List of Doctors:

 

 • Dr. C. R. Thirumalachar
 • Dr. Chetan
 • Dr. Manjunath
 • Dr. Suresh M. S.
 • Dr. N. S. Shankar
 • Dr. Shivaprasad
 • Dr. Chitra
 • Dr. H. N. Balakrishna
 • Dr. Nagaratna
 • Dr. Raman
List of Volunteers:

 
 • N. Subba Rao
 • Venkatesha Murty
 • Seturama
 • Dwarakanath
 • Haivadhana Rao
 • Sudharshan S.
 • L. Aswathanarayana
 • Nita Lahiri
 • Shashank Aswathanarayana
 • K. V. Govinda
 • Poornima Govinda
 • Sharada Govinda
 • Sarayu Govinda
 • N. S. Prasanna Kumar
 • Prakash M. L.
 • Madhukara
 • V. Narendra
 • Prashanth Yeri
 • Pratibha Somashekar